Kategori: Nyheter

Nå kan du foreslå programposter til Nytfestivalen 2020!

[English below] Har du lyst til å holde foredrag eller workshop, organisere en panelsamtale, vise en film eller forestilling på Nytfestivalen 6.-8. november på Litteraturhuset i Oslo? Eller har du bare en utrolig god idé du vil spille inn?

Nå kan du spille inn dine forslag til festivalteamet innen 26. april: Lenke til skjema på norsk.

Forslaget tas med i planleggingsprosessen, og du vil bli kontaktet innen utgangen av april. I tilfelle en langvarig koronaeffekt vil vi planlegge for alternativ gjennomføring.

Vi har i år plukket ut tre områder vi ønsker særlig fokus på med en positiv vinkling, dvs. vi setter ekstra pris på forslag innenfor disse temaene:
– Nytelse og god sex, en praktisk tilnærming
– Menns seksualitet
– Eldres seksualitet

Men forslag innen alle temaer er velkomne! Spørsmål? Send e-post til post@nytfestivalen.no.

Do you want to give a talk, host a workshop, organise a panel discussion, give a performance or show a film at Nytfestivalen November 6th-8th at the House of Litterature in Oslo? Or do you just have a super idea you wan to share with us?

Now is the time to submit your proposal to the festival team, before April 26th: Link to English form..

Your proposal will be included in the planning process and you will be contacted before the end of April. In the event of a long-term corona effect, we will plan for alternative implementation.

This year, we have selected three areas that we want to focus on with a positive angle, and we warmly appreciate suggestions related to these topics:
– Pleasure and good sex, a practical approach
– Men’s sexuality
– Elderly people’s sexuality

But all sex-positive suggestions are welcome! Questions? Mail to post@nytfestivalen.no.

Historier om nytelse

Noe av det vi får gode tilbakemeldinger på, er når folk deler av sitt eget liv, sine erfaringer og historier. Det gir inspirasjon; at noen tør å snakke så åpent om seksualitet, det gir mulighet til å speile seg; gjenkjenne seg selv og andre og gi dypere forståelse, og det kan gi kunnskap på områder som er ukjente for deg.

Derfor vil vi nå gi dere anledning til å dele historier! Det er selvfølgelig anonymt. Historiene vil i første omgang deles i artikkel på nettside og i sosiale media, men på sikt kanskje i andre medier også.

Månedens tema mars: Hverdagsnytelse. Hvordan lager du rom for seksuell nytelse i hverdagen, hva gir nytelse, en spesiell historie du vil dele? Les mer og kom med ditt bidrag her.

Vil du være med å skape Nytfestivalen 2020?

Vi søker nye medlemmer til prosjektgruppa!

NYT nasjonal festival for positiv seksualitet arrangeres i 2020 for tredje året på Litteraturhuset i Oslo. Vi vil bidra til et mer sexpositivt samfunn, med mer nytelse og bedre livskvalitet for folk flest. Dette gjør vi ved hjelp av kunnskap, åpenhet og samskaping. For å nå våre mål bygger vi et ambisiøst team av folk som planlegger og gjennomfører som helter!

Vil du være med å ta ansvar for planlegging og gjennomføring?

Vi ser etter (les mer ved å trykke på lenken):

I tillegg er vi på utkikk etter folk med fagkunnskap som kan bidra på mer begrensede områder, som

  • planlegging, ev. utvikling av ny nettside
  • teknisk bistand nettside
  • forbedre oss på sosiale medier
  • noe annet du tenker vi kunne trenge?

Hva tilbyr vi?
Du får arbeide sammen med et engasjert team, og bidra til et mer sexpositivt samfunn! Du får oppleve hvor gøy og lærerikt det er å arrangere festival, og hvor stor pris publikum setter på at vi gjør dette! Avhengig av hva du forplikter deg til og festivalens inntekter kan du få en avtalt andel som honorar. Du får selvfølgelig gratis adgang til Nytfestivalen, Nytcaféer og sosiale arrangementer.

Registrer din interesse her innen 1. mars! Vi oppfordrer folk av alle kjønn og aldre til å søke, og ønsker spesielt flere menn til teamet.

Nytfestivalen er basert på samskaping, med over 100 bidragsytere og frivillige som med sin kunnskap og sitt engasjement bidrar til å skape en helt unik festival publikum elsker. Basisen i Nytfestivalen er frivillig innsats, og vi er avhengige av støtte og spons i tillegg til billettinntektene.

 

– Jeg forlot Nytfestivalen på søndagen mer skamløs enn da jeg inntok den på fredagen

Tittelen er sitat fra en av deltagerne. Takk til alle dere som tok dere tid til å svare på evalueringen! Totalt over 130 svar gir oss veldig nyttig informasjon når vi skal planlegge videre, for det blir Nytfestival i 2020 også! Sett av helgen 6.-8. november.

Aldersfordeling publikum

Hvem var publikum?

Festivalen tiltrakk seg hele aldersspennet fra elever i videregående skole til pensjonister. Ca. 70 % av publikum var kvinner, men alle kjønn og legninger var representert. Mange som jobber med seksualitet på et eller annet vis opplever festivalen både som en arena for faglig påfyll, og for å møte kollegaer.

Hva fikk de ut av å delta på festivalen?

Stemningen på festivalen var svært bra, dette ble også presisert av mange av bidragsyterne. Publikum var positive og begeistret, og flere kom og takket oss for å ha tatt initiativ til festivalen. Mange nevnte også festivalen som en god arena for å gjøre nye bekjentskaper og ha gode samtaler om seksualitet. Med tanke på at publikum i snitt har høyere bevissthet og kunnskap om seksualitet er vi svært fornøyde med evalueringen, der 1 = ikke i det hele tatt og 5 = i stor grad.

 

Andre tilbakemeldinger

De temaene folk er aller mest interessert i er lyst nytelse og god sex, intimitet og relasjon, kommunikasjon og ulik seksuell praksis som tantra og BDSM. Ellers spriker interesser og ønsker ganske mye, noe som bekrefter verdien av festivalens brede program. Vi fikk selvfølgelig også tilbakemeldinger på noen ting vi kan gjøre annerledes eller bedre, samt forslag og ønsker mht. tema og foredragsholdere. Ting vi vil ta tak i for neste festival:

  • Enda bedre og tydeligere arrangementstekster som også sier om det er nybegynnernivå eller mer avansert og hvem som er målgruppen.
  • Enda mer om hvordan få et bedre sexliv, praktisk kunnskap.
  • Mer av menn og for menn, med positiv vinkling på mannens seksualitet.
  • Noe mer tid til mingling og møter mellom festivaldeltagerne.

Sitater fra deltagerne

En stor takk til dere som satte ord på hva dere fikk ut av Nytfestivalen. Når vi skal søke støtte og nå ut til nye grupper er slike støttende utsagn viktige!

«Den faglige dybden i Nytfestivalen er stor. Der er mye kompetanse å lære fra, og mye spennende å få med seg. Denne festivalen er noe helsepersonell, og fagpersoner innenfor alle menneskerelaterte fagfelt burde få med seg.»
Malene, masterstudent i utviklingspsykologi

«Fantastisk med en festival som har fullt fokus på positiv seksualitet og nytelse!! Veldig inspirerende! Ja, takk mere!»
Helene Trengereid, helsesykepleier

«Nytfestivalen utfordrer alt det du trodde du visste om sex, og ikke minst om hva sex og seksualitet faktisk er, og plasserer deg og dine opplevelser, preferanser, erfaringer og grenser i sentrum for hva som er viktig og «riktig» seksualitet. Samtidig med forståelsen av at dette også gjelder for de andre du har seksuelle relasjoner med.»
Kvinnelig student (26)

«Denne festivalen har gitt meg så utrolig mye, både kunnskap om seksualitetens mangfold, tanker om min egen seksualitet, og tanker om hvordan seksualitet og samfunnet står i relasjon til hverandre. Jeg har ledd, lyttet, diskutert og til og med grått litt. Det har vært en fantastisk givende festival som passer for alle, virkelig alle. Det er på tide at vi setter disse ulike aspektene ved seksualitet på tapetet, blir litt mer åpne og tørr å diskutere seksualitet mer offentlig.»

«Jeg forlot festivalen på søndagen mer skamløs enn da jeg inntok den på fredagen og jeg gråt noen tårer da denne flotte og viktige helgen var over. Seksualiteten vår er både sårbar og unik og den må forvaltes på en god og sunn måte. NYTfestivalen bidrar til det med kunnskap, inspirasjon og åpenhet.»
Mimmi Monell, 31 år gammel kvinne

Evaluering fra bidragsyterne

Generelt var tilbakemeldingene fra bidragsyterne svært gode, de opplevde Nytfestivalen som en veldig positiv arena med god stemning, og de aller fleste som svarte var interessert i å være med neste år. Flere fremhevet også festivalen som en møteplass for å treffe kollegaer, gjøre nye bekjentskaper og få idéer.

Uten alle dere fagfolk, aktivister og entusiaster som stiller opp hadde det ikke blitt noen festival!

Nytelse i Oslo!

Nytfestivalen er over for i år. 4 arrangører, 20 frivillige, 80 bidragsytere og 300 deltagere bidro til å skape en fantastisk helg.

Fersk byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen, åpnet festivalen. I talen sin var han veldig tydelig på betydningen av god seksuell helse, som en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestring, i et livsløpsperspektiv:

«Når vi snakker om seksualitet, så tenker jo de fleste på egne erfaringer med litt pinlig seksualundervisning på ungdomsskolen. Men hva med senere i livet? Hva med gamle? Hva tenker vi om besteforeldres seksualitet? Eller personer med sykdom, skade eller funksjonshemninger? Hva med deres seksualitet? Hvordan kan vi gjøre mer for at barn, ungdom, voksne og gamle som har ulike hindringer kan ha en positiv seksualitet og god seksuell helse? Byrådet er veldig glad for at denne festivalen har nettopp disse temaene på programmet. Spesielt fordi jeg tror tabu og fordommer kan være noen av de største hindringene for positiv seksualitet, særlig for det store flertallet som ikke passer inn i noen «A4-boks».»

Videre sørget showtrioen Glitterfitter for at vi kom i festivalstemning, og vinneren av Skamløsprisen 2019, Tuva Fellman fra Juntafil slo an tonen med sin morsomme og direkte stil.

Tuva Fellmann får med seg salen på øvelse. Foto: Marco Zimberlin

Det er ikke mulig å beskrive alle arrangementene og alt som skjedde i løpet av helgen, men vi kan forsøke å formidle noe av stemningen, med deltagernes egne ord, og bilder:

-Adrenalinerotikk var underholdende og forklarte så godt hvordan små opplevelser kan bety mye, det gav nye perspektiver, med en fantastisk nydelig dame (Stine Kühle-Hansen) som virkelig bød på seg selv! Terningkast sex, billetten var verd foredraget alene.

-Samtalen om Sexarbeid som omsorgsarbeid var utrolig givende og interessant. Det

Festivalsjef Kjersti Helgeland i samtale med artist Mikkel Gaup, sjaman Astrid Swart og sexolog Siv Gamnes. Foto: Marco Zimberlin

reduserte fordommer man ofte har til sexarbeid og åpnet for en ekstremt mye bedre forståelse av det de gjør og skaper en nytenkende og spennende debatt.

-Erotisk yoga åpnet for refleksjon rundt hvordan å komme i kontakt med sitt seksuelle vesen og vekke sansene og lysten innenfra gjennom nytelse.

– I samtalen Sex, frykt og frihet kom Anne Bitsch med en strukturforståelse av kvinners seksualitet som er veldig viktig og som også hadde vært interessant innenfor noen av de andre temaene (menns seksualitet, skeiv seksualitet osv). Forstå hvor man skal plassere skammen, kort og godt.

– Jeg likte først og fremst arrangementer hvor det ble snakket ut fra egen erfaring, ikke foredrag med powerpoint. Det at folk deler egne erfaringer virker åpnende og gir en følelse av samhold, forståelse og økt åpenhet.

– Kink Lab var veldig bra, dog litt synd at det «bare» var 1,5t. Instruktøren var kunnskapsrik, og fikk meg til å forstå at BDSM-aktiviteter i første omgang er lek, ikke nødvendigvis noe seksuelt.

Haakon Aars og Live Mehlum snakker om mannens seksualitet. Foto: Marco Zimberlin

– Synes faglig sett at både Sexarbeid som omsorgsarbeid, Hvordan skape en overgriper, og Seksualomsorg i kriminalomsorgen var med å skape større forståelse av miljøets rolle i å forme menneskers seksualitet og behov. De syngliggjør menneskets kompleksitet og hvordan seksualiteten er en stor del av dette, som ofte blir neglisjert.

– Kjerstis foredrag om hvordan å snakke om seksualitet var utrolig bra, formidlet på en så forståelig og åpen måte. Det ga virkelig inspirasjon!

– Workshopen om tantra var veldig bra; vi fikk mye info på kort tid, og en veldig passe dose utforskning for meg som var nysgjerrig på tantrakonseptet.

– Jeg forlot festivalen på søndagen mer skamløs enn da jeg inntok den på fredagen og jeg gråt noen tårer da denne flotte og viktige helgen var over. Seksualiteten vår er både sårbar og unik og den må forvaltes på en god og sunn måte. Nytfestivalen bidrar til det med kunnskap, inspirasjon og åpenhet.
Mimmi Monell, 31 år gammel kvinne

Vi fikk også noen konstruktive tilbakemeldinger om forbedringer, bl.a. at noen arrangementer handlet for lite om positiv seksualitet og hvordan få enda bedre sex, og at menns seksualitet ble lite dekket. Det er helt klart et mye større fokus på problemer enn positiv seksualitet innen fagfeltet, så her har vi en utfordring. Det samme gjelder menns seksualitet, det er svært få menn innen feltet,  vi var glade for å få med noen av de fremste fagfolkene, men vil jobbe for større kjønnsbalanse blant bidragsyterne. For å sikre bedre balanse i programmet neste år har vi opprettet en egen Facebookgruppe for menn. Nysgjerrig? Sjekk ut her!

Ellers ligger evalueringen av Nytfestivalen fortsatt ute og vi setter pris på alle tilbakemeldinger og innspill!

Er Nytfestivalen noe for meg?

Av og til får vi spørsmål om Nytfestivalen er for «vanlige» mennesker; heterofile, monogame folk som ikke er interessert i å utforske BDSM, tantra eller poly?

Det korte svaret er JA! Men for å utdype litt: Det er gjerne det spesielle som synes best, og som får mest omtale. På Nytfestivalen ønsker vi å favne bredt, og speile ulike seksuelle preferanser, alle normale men ikke alle like vanlige. Vi har arrangementer som handler om personlig seksualitet, seksualitet i relasjon og seksualitet i et samfunnsperspektiv. Det meste handler ikke om BDSM, tantra eller skeive. Det handler om det vi har felles. Om nytelse, intimitet, kropp, å kunne snakke om seksualitet, vår seksuelle historie, om adrenalin og smerte, utforsking og frykt. Om seksualitet som en del av livet.

Uansett hvordan du definerer deg selv seksuelt tror vi du kan finne kunnskap og praksis på Nytfestivalen som kan berike din seksualitet, din livskvalitet, du kan få kunnskap om hvordan ivareta relasjoner – og ikke minst kan du få kunnskap om andre som ikke er lik deg selv! Det kan være kjekt det óg

Slik oppsto Nytfestivalen

Det begynte med en idé om å lage et kveldsseminar om seksualitet, om å lage den arenaen hun selv ønsket seg. Om du jobber med temaet kan du gå på fagseminarer og konferanser, men om du er en interessert «menigmann» må du ty til bøker, og en og annen spalte og artikkel i aviser og magasiner. Men mye av det som skrives, også i faglitteraturen, handler om sykdommer og problemer; #metoo, uønskede graviditeter og seksuell risikoadferd. Og hvor blir det av den positive seksualiteten, denne livskraften som har stor betydning for folks livskvalitet?

Jeg får vel lage et seminar selv da, tenkte Kjersti Helgeland i 2017. Og det ble til en festival, som er mulig fordi så mange mennesker stiller opp, jobber frivillig og brenner for å bringe positiv seksuaølitet ut til folket. Hør initiativtager og festivalsjef Kjersti Helgeland fortelle selv (trykk på bildet):

Suksess for Nytfestivalen i Bergen

En miniversjon av Nytfestivalen gikk av stabelen helgen 13.-15. september i Bergen. Hensikten var å teste ut hvordan det er å ta Nytfestivalen rundt i landet, så flest mulig kan få del i det glade budskap!

Festivalsjef Kjersti Helgeland og Roger Iversen, eier og initiativtager Vestindien bordellmuseum

Fredag 13. var det kulturnatt i Bergen, og vi hadde to arrangementer på programmet. Bergenspatriot Roger Iversen åpnet bordellmuseet Vestindien for oss og publikum. Mange bergensere visste ikke om at det fantes et bordellmuseum i byen, og rekordmange tok turen innom. Lektor og medforfatter av boka «Bergen var opfyldt med bordeller» – en fortelling om prostitusjon i Bergen, Gro Elisabeth Bastiansen, holdt et underholdende foredrag om tilstandene i Hansabyen på 17- og 1800-tallet. Roger Iversen kjøpte bygget som huset Bergens siste offentlige bordell Vestindien, har restaurert det og holder museet åpent ved spesielle anledninger.

Etterpå tok vi turen over veien til Nøsteboden, der den lokale artisten Josefin Winther trollbandt et

Josefin Winther

stappfullt lokale med sine melodiske og sterke låter. Vi spurte om Josefin ville holde konsert på Nytfestivalen fordi hun har uttalt seg om aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold og er en av Bergens musikalske skatter. Den lokale dragartisten Håvard Thommesen opptrådte, og vi avsluttet kvelden med quiz med Silje Høgelid fra SNU seksualpolitisk nettverk for ungdom. Publikum fikk virkelig brynt seg, på spørsmål om alt fra klitoris’ størrelse til hvilken matvare som ble lansert for å dempe seksualdriften og motvirke onani (og som stadig er en klassiker på frokostbordet). Vinnerlaget fikk gaver fra Kondomeriet i Bergen!

Positiv seksualitets-undervisning med lektor Marianne Støle-Nilsen

Lørdag 14. kom med storm og vannrett regnvær, men inne på Litteraturhuset hang regnfrakkene tett etter hvert som de 19 arrangementene kom som perler på en snor. Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Engø, åpnet festivalen, og ble deretter med i en panelsamtale om seksuell helse i Bergen by. Programmet var bredt, og et resultat av både arrangørgruppas idéer og lokale aktørers forslag og engasjement. Den røde tråden er selvfølgelig positiv seksualitet, med et mål om at publikum skal sitte igjen med noe konkret og matnyttig som direkte eller indirekte kan bidra til økt seksuell nytelse og bedre livskvalitet for dem selv eller folk rundt dem.

«Hva jeg skulle ønske min far hadde lært meg om sex og relasjoner», «Seksualitet i det flerkulturelle

Festivalsjef Kjersti Helgeland, medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen, sexolog Andreas Persson og Christer Bergene

Norge», «Hva kan vi lære av tantra», «Hvordan snakke med barn om seksualitet», BDSM101″, «Skeiv eller streit, innafor eller utafor? Seksualitetens historie i et skeivt perspektiv» og «ToyParty» var noen av godbitene på programmet.

Vi takker publikum og bidragsytere også for mange gode og nyttige tilbakemeldinger i evalueringen. Det er helt klart at Nytfestivalen var velkommen og ønsket til Bergen! Vi vil ta en grundig vurdering av de videre mulighetene for å ta Nytfestivalen rundt til andre byer i Norge innen utgangen av året.

Tilbakemeldinger fra to av deltagerne:

«Nytfestivalen er et behov for samfunnet i dag som sex er et behov for menneskene i det.»

Hvordan holde lysten levende? med Stine Kühle-Hansen

«Seksualitet er overalt, selv om vi ikke snakker alltid høyt eller åpent om det. Sex er ofte et intimt tema, diskutert bare i nære vennskap. Nå er det kanskje på tide å snakke om det åpent. Offentlig. Klart. Fritt. Pent. Og nysgjerrig. Alt som seksualitet egentlig må bli! Jeg håper at Nytfestivalen skal gjøres igjen. Så at seksualitet skal beholde et reelt menneskelig ansikt.»

Aline Chauvier, kvinne 34 år

Nytcaféer i september

Nytcafé 03.09: Summer of love – om sexpositive festivaler
Vi undersøker, hvem, hva og hvorfor?

For mange er det å dra på en tantrafestival eller lignende sommerens høydepunkt. Men hva foregår egentlig på disse festivalene? Kan man dra alene, må man være naken eller ha sex? Jeg kjenner ikke til noen av de rare navnene på workshopholderne, hvordan kan jeg vite om det er bra?

I denne samtalen vil festivaldeltagere dele sine tanker, gode og dårlige erfaringer og ta imot spørsmål. Hvorfor velger vi å bruke en uke av ferien på dette? Passer det for alle? Er det noe man bør tenke på?

Med Andy Bennett, Jan Erik Lier, Kjersti Helgeland og Liv Seiff.

Nytcafé 17.09: «le petit mort» – en samtale om den lille døden
Den kvinnelige orgasmen er et myteomspunnet tema, vi vil finne ut fakta!

«Vaginalorgasme», «klitorisorgasme», «g-punkt­orgasme», «det søte punktet-orgasme», «core-orgasme», “spruteorgasme” og “fullkroppsorgasmer” – hva handler dette om?

Den kvinnelige orgasmen er et myteomspunnet tema som stadig blir behandlet, i artikler og spørrespalter og skal angivelig opptre i en rekke varianter. En kilde til glede og nytelse, men også noe som kan oppleves som press og som enkelte føler de må lyve om. På denne Nytcaféen vil sexologisk rådgiver Marina M de Paoli og Kjersti Helgeland snakke om det mangfoldige orgasmiske landskapet.

«For meg er orgasmen det eneste tidspunktet da jeg er fullstendig til stede i kroppen min og i kontakt med mitt ekte jeg.»

«Jeg har tenkt at mine orgasmer, fordi de liksom aldri tar helt av, er feil på en måte. Jeg føler at det skal være noe mer, som jeg ikke får til. Jeg er på en måte feil, hvis du forstår?»

Her beskriver to kvinner sine helt ulike opplevelser av orgasmen. Vi er alle unike, men min erfaring som sexologisk og erotisk inspirert kvinne er at et av de største problemene for kvinner som ikke får orgasme er at de ikke bruker eller får tid nok til å «skru seg på» slik at det erektile vevet blir tilstrekkelig fylt med blod. Og dette arbeid starter langt før vi er nakne med en partner, det er noe som ideelt sett foregår som en del av daglige aktiviteter.

Med Marina Manuela de Paoli og Kjersti Helgeland.

Begge caféene er på Bruket, Schweigaards gate 34c kl. 17.00, velkommen!

Billetter kr. 100/50 for studenter

© NYTFESTIVALEN 2019