Seksuell helse i kriminalomsorgen

hjerte bak barrer

E-læringskurset Seksuell helse i kriminalomsorgen er nå lanser på statens kursplattform Virksomhetsplattformen. Her kan alle med norsk personnummer registrere seg og ta kurset gratis! Hovedmålgruppen for kurset er fengselsbetjenter og andre i kriminalomsorgen og tilknyttede tjenester som jobber direkte med innsatte og domfelte – men kurset er også svært relevant for ansatte ved andre totale institusjoner, f.eks. innen psykiatri og rusomsorg.

– Har kommet til modul 7 nå, blir bare bedre og bedre. Synes de første modulene var litt sånn “enkle” men det tok seg veldig opp og syns det er kjempenyttig og bra og interessant og veldig fine intervjuer! Monica, spesialsykepleier i rusomsorgen

Seksuell helse er viktig for god livskvalitet på samme måte som psykisk og fysisk helse, og dermed viktig for rehabilitering og tilbakeføring. Samtidig er innsatte overrepresentert i statistikkene for seksuelle overgrep, både som ofre og utøvere. På tross av dette har tematikken hittil vært lite snakket om i kriminalomsorgen. Kurset «Seksuell helse i kriminalomsorgen» tar tak i dette.

Kurset skal bidra til økt kunnskap og bevisstgjøring om sammenhengen mellom seksuell, psykisk og fysisk helse, seksualitetens betydning for rehabilitering og økt kompetanse og trygghet til å snakke om seksuell helse og relasjoner. 

Nettkurset består av flere moduler med tematikker som «Hva er seksuell helse», «Hvordan kan man snakke om seksualitet» og «seksuell helse i fengsel» Kurset tar totalt ca 11 timer og gjennomføres individuelt, men det er en god ide å ta det samtidig med kollegaer på jobb slik at man kan snakke om hvordan kunnskapen kan bidra til å utvikle praksis på egen arbeidsplass. Videoer og oppgaver fra kurset egner seg til å brukes som tema i gruppesamtaler med ansatte eller innsatte/domfelte/tjenestemottagere.

Kurset er utviklet av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, og arbeidsgruppen har bestått av konsulent i Sustainable Passions, Kjersti Helgeland, fengselsbetjent i Oslo fengsel Anders Velten og seniorrådgiver på KRUS Siv Gaarder. Kurset er basert på erfaringer fra prosjektet «Seksualomsorg i kriminalomsorgen» (se www.kriminalomsorgen.no/seksuellhelse) og med kunnskapsstøtte fra en bredt sammensatt ressursgruppe hvor forskere og praktikere fra ulike kompetansemiljøer har kommet med sine innspill underveis. Kurset fokuserer på å fremme positiv seksualitet og bruker en nytelsesbasert tilnærming, basert på Verktøykasse for seksuell nytelse.

For å ta kurset kan man logge seg på virksomhetsplattformen og søke etter kurset «Seksuell helse i kriminalomsorgen».

Utviklingen av kurset er finansiert av Helsedirektoratet.

Søk arrangement