Nytelsesprinsippene

nytelsesprinsippene

“The Pleasure Principles” er utformet for å fungere som en guide og inspirasjon for å støtte mennesker og organisasjoner til å ta fatt på reisen mot en sex-positiv, nytelsesbasert tilnærming til seksuell helse. The Pleasure Project er organisasjonen bak, og på deres nettside finner du flere ressurser for en nytelsesbasert tilnærming.

Nyt stiftelse har sluttet seg til prinsippene og fått de oversatt til norsk, last ned her.

Søk arrangement