Fagdag på Nytfestivalen

Fredag 12. november kl. 09.00 – 16.30 inviterer vi til fagdag om positiv seksualitet og seksuell helse for ansatte, studenter og undervisere i helse- og omsorgssektoren, og andre interesserte. Du kan delta på Litteraturhuset i Oslo, eller online. Billetter slippes snart!

Nytfestivalen har fra første året vært en populær møteplass og fagarena for et bredt spekter av yrkesgrupper. Dette har fortalt oss at det er behov for ytterligere fagarenaer på SRHR-området (seksuell og reproduktiv helse og rettigheter). Derfor søkte vi Helsedirektoratet om støtte til å arrangere en fagdag i forkant av Nytfestivalen, der vi går nærmere inn på fagspesifikke temaer.

Vi er stolte av å kunne presentere programmet som består av fire bolker samt en mini “utdanningsmesse”:

  • Kraften vi kaller seksualitet – om hvorfor nytelsen må med, og hvordan vi kan gjøre det
  • Snakk om det! – med konkrete verktøy og tips for hvordan snakke om seksualitet med pasient/bruker
  • Med assistent på soverommet – om utfordringer og mulighetsrom for gode seksuelle opplevelser når du har et assistansebehov
  • Seksuell helse på institusjon – hvordan kan man legge til rette for positiv seksualitet på institusjon?
  • Jeg vil lære mer! – presentasjon av relevante kurs- og utdanningstilbud

På fagdagen får du møte sexologer, ansatte i helsevesenet og brukere som vet hvor skoen trykker!

Vil dere ha stand og presentere et kurs- eller utdanningstilbud? Send e-post til post(a)nytfestivalen.no.

Søk arrangement