Hvorfor arrangementer for positiv seksualitet?

Vi vil ta sex og nytelse tilbake!

Tilbake fra pornoen, fra sensasjons- og lykkepressen, fra legemiddelindustrien, fra problem- og sykdomsfokuset, fra kjeller- og soveromsmørket, fra skamming og taushet. Tilbake til kjærligheten, ut i lyset, inn i samtalen. Der vi kan speile hverandre, lære av hverandre, bli inspirert, utfordret, utvide vår kunnskap og vår horisont – og ikke minst vår nytelse!

Slik startet det

Kjersti Helgeland, Sustainable Passions, tok initiativ til festivalen i 2018 og kontaktet en rekke aktører som jobbet med positiv seksualitet. Responsen var utelukkende positiv, og mange ville bidra både i planlegging og gjennomføring. Den entusiastiske og varme mottakelsen både fra publikum og bidragsytere har gjort Nytfestivalen til et årlig arrangement, og nye tiltak som Nytcafé og -workshops har kommet til.

NYT stiftelse

4. september 2021 ble Nyt stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse stiftet.

Stiftelsens formål er å fremme positiv seksualitet og seksuell nytelse, som viktige faktorer for god seksuell helse, god livskvalitet og sosial bærekraft.

Stiftere: Andy Bennett, Aud Jektvik, Camilla J. J. Sørensen, Christian Lomsdalen, Even Tyr Bjerkeli, Hanne Grasmo, Julie Povenius Wærenskjold, June Kyong Trondsen, Kjersti Helgeland, Kristine Flatnes, Marianne Støle-Nilsen, Silje Holtmon Akø, Stine C. Hasle, Yvonne Dolonen

Styret i stiftelsen

Liselotte Krosvik

Liselotte Krosvik

34 år. Leder for Finance & HR Enterprise technology. Teknolog og økonom av bakgrunn.

Som åpent polyamorøs og personlig forkjemper for normalisering av mennesker som ulike seksuelle vesen i alle stadier i livet og alle livssituasjoner ønsker jeg å bidra inn i NYT med kompetanse og nettverk utover det rent seksueltfaglige. I tillegg ønsker jeg å bidra med egne livserfaringer, åpenhet og innspill inn i den offentlige debatten, og å oppfordre andre til å gjøre det samme slik at mer av den faktiske virkelighet blir reflektert i det generelle samfunnsbildet.

Hanne Grasmo

Hanne Grasmo

Hanne Grasmo er sosiolog, forfatter, laiv-designer og lektor.

Hun skrev “Kjærlighetsboka – en bok for ungdom om sex” i 1994, var redaktør for Cupido og ledet oppbyggingen av det nasjonale LHBT-senteret. Hanne har i 30 år reist by og bygd rundt for å holde foredrag og workshops om seksualitet, lhbti-politikk og kjønnsmangfold. Hun snakker direkte og praktisk, men lener seg tungt på forskningsbasert kunnskap. For tiden tar hun doktorgrad med tema «Role-play and Sexual Arousal».

Christian Lomsdalen

Christian Lomsdalen

36 år. Doktorgradsstipendiat i religionsdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning.

Jeg ble med i styret fordi jeg kunne tenke meg å bidra til det NYT bidrar med i samfunnet og som ofte mangler i andre arenaer for seksualitet, fortellingen om den positive seksualiteten. Jeg har et bredt perspektiv med flere ulike verv både tidligere og nå, og bidrar særlig med perspektiver fra klasserommet.

Kjersti Helgeland

Kjersti Helgeland

52 år. Gründer, konsulent, kurs- og foredragsholder. Bakgrunn i skole, offentlig administrasjon og ledelse

Nå som Nytfestivalen har vist sin levedyktighet tok jeg initiativ til å opprette en stiftelse, fordi det vil være en bedre plattform for å utvikle konseptet. Jeg vil fortsatt bidra aktivt både med arrangementer og idéer, men ser fram til å jobbe sammen med et styre. Min visjon er skape en solid plattform for å spre positiv seksualitet til det ganske land.

Event Search