Om oss

Hvorfor arrangementer for positiv seksualitet?

Vi vil ta sex og nytelse tilbake!

Tilbake fra pornoen, fra sensasjons- og lykkepressen, fra legemiddelindustrien, fra problem- og sykdomsfokuset, fra kjeller- og soveromsmørket, fra skamming og taushet. Tilbake til kjærligheten, ut i lyset, inn i samtalen. Der vi kan speile hverandre, lære av hverandre, bli inspirert, utfordret, utvide vår kunnskap og vår horisont – og ikke minst vår nytelse!

Slik startet det

Kjersti Helgeland, Sustainable Passions, tok initiativ til festivalen i 2018 og kontaktet en rekke aktører som jobbet med positiv seksualitet. Responsen var utelukkende positiv, og mange ville bidra både i planlegging og gjennomføring. Den entusiastiske og varme mottakelsen både fra publikum og bidragsytere har gjort Nytfestivalen til et årlig arrangement, og nye tiltak som Nytcafé og -workshops har kommet til.

NYT formål

Formålet med NYT er å bidra til bedre seksuell helse og dermed økt livskvalitet. Dette gjør vi gjennom å sette positiv seksualitet på den offentlige dagsorden og skape oppmerksomhet og åpenhet omkring temaet.

Slik vil vi bidra til å redusere fordommer og tabuer rundt å snakke om seksualitet og spre kunnskap om seksualitet og nytelse i hele sin bredde. Vi vil tilrettelegge for dialog og debatt om positiv seksualitet på tvers av kjønn, legning, kultur og religion.

Festivalteamet 2021

Ads
Event Search