Nyt stiftelsefor positiv seksualitet og seksuell nytelse
Hvorfor arrangementer for positiv seksualitet?

Vi vil ta sex og nytelse tilbake!

Tilbake fra pornoen, fra sensasjons- og lykkepressen, fra legemiddelindustrien, fra problem- og sykdomsfokuset, fra kjeller- og soveromsmørket, fra skamming og taushet. Tilbake til kjærligheten, ut i lyset, inn i samtalen. Der vi kan speile hverandre, lære av hverandre, bli inspirert, utfordret, utvide vår kunnskap og vår horisont – og ikke minst vår nytelse!

Slik startet det

Kjersti Helgeland, Sustainable Passions, tok initiativ til Nytfestivalen i 2018. Hun kontaktet en rekke aktører som jobbet med positiv seksualitet. Responsen var utelukkende positiv, og mange ville bidra både i planlegging og gjennomføring. Den entusiastiske og varme mottakelsen både fra publikum og bidragsytere har gjort Nytfestivalen til et årlig arrangement, og nye tiltak som Nytcafé og -workshops har kommet til.

Nyt stiftelse

4. september 2021 ble Nyt stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse stiftet.

Stiftelsens formål er å fremme positiv seksualitet og seksuell nytelse, som viktige faktorer for god seksuell helse, god livskvalitet og sosial bærekraft.

Stiftere: Andy Bennett, Aud Jektvik, Camilla J. J. Sørensen, Christian Lomsdalen, Even Tyr Bjerkeli, Hanne Grasmo, Julie Povenius Wærenskjold, June Kyong Trondsen, Kjersti Helgeland, Kristine Flatnes, Marianne Støle-Nilsen, Silje Holtmon Akø, Stine C. Hasle, Yvonne Dolonen

Vår visjon og formål

Vår visjon: Mest mulig nytelse for alle, i et sexpositivt samfunn.
Et sexpositivt samfunn rommer det seksuelle mangfoldet, har et normkritisk perspektiv på seksualitet og ser nytelse som en positiv ressurs og en naturlig rettighet.

Nyt stiftelses formål er å fremme positiv seksualitet og seksuell nytelse, som viktige faktorer for god seksuell helse, god livskvalitet og sosial bærekraft.

Positiv seksualitet og seksuell nytelse er faktorer som ofte blir forbigått i arbeidet med seksuell helse både nasjonalt og internasjonalt, da en risikobasert tilnærming har størst utbredelse.

Nyt baserer seg på World Association for Sexual Health (WAS) sin erklæring om seksuell nytelse, inkludert betydningen av å se på seksuell nytelse som et mål i seg selv: https://worldsexualhealth.net/declaration-on-sexual-pleasure/.

Videre baserer Nyt seg på Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing (https://www.gab-shw.org) sitt arbeid for å fremme seksuell nytelse i sammenheng med seksuell helse og rettigheter.

Nyt er forankret i FNs bærekraftsmål. Nyt vil bidra med kunnskap og aktiviteter knyttet til mål 3, God helse, og mål 5, Likestilling mellom kjønnene og Verdens helseorganisasjon (WHO) sin arbeidsdefinisjon av seksuell helse fra 2006;

“…a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, protected and fulfilled.” (WHO, 2006)

Nyt er basert på samskaping, åpenhet og inkludering. Aktører fra ulike sektorer som jobber for positiv seksualitet inviteres til medvirkning gjennom åpne og transparente prosesser. Publikum, bidragsytere og andre involverte inviteres til dialog og evaluering. Alle aktiviteter søkes gjennomført på en bærekraftig måte.

Styret i stiftelsen

Kjersti Helgeland styreleder

Kjersti Helgeland

54 år. Gründer, konsulent, kurs- og foredragsholder. Bakgrunn i skole, offentlig administrasjon og ledelse

Nå som Nytfestivalen har vist sin levedyktighet tok jeg initiativ til å opprette en stiftelse, fordi det vil være en bedre plattform for å utvikle konseptet. Jeg vil fortsatt bidra aktivt både med arrangementer og idéer, men ser fram til å jobbe sammen med et styre. Min visjon er skape en solid plattform for å spre positiv seksualitet til det ganske land.

Christian Lomsdalen

Christian Lomsdalen

37 år. Doktorgradsstipendiat i religionsdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Lektor med videreutdanning i seksualitetsundervisning. Medlem av Pedagogisk utvalg i Norsk Forening for kliniske sexologer.

Jeg ble med i styret fordi jeg kunne tenke meg å bidra til det NYT bidrar med i samfunnet og som ofte mangler i andre arenaer for seksualitet, fortellingen om den positive seksualiteten. Jeg har et bredt perspektiv med flere ulike verv både tidligere og nå, og bidrar særlig med perspektiver fra klasserommet.

Hanne Kro Sørborg

Hanne Kro Sørborg

41 år. Er utdannet sosionom med videreutdanning i sexologi fra Universitetet i Agder. Jobber som rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold i Kristiansand kommune. Har mange års erfaring fra arbeid med å fremme seksuell helse og mangfoldsarbeid i små lokalsamfunn.

Jeg er skeiv, har dysleksi, ADHD og er vokst opp i et kristenkonservativt miljø. Jeg ønsker å jobbe for at mangfold, glede og nytelse blir en større del av vår felles samtale både i fagmiljøene og i samfunnet som helhet. Jeg ble med i styret da jeg ønsker og liker å jobbe med samfunnspåvirkning og fagutvikling, samt at det gir meg en mulighet til å jobbe direkte og praktisk med å fremme seksuell helse.

Jørgen Flint

Jørgen Flint

50 år, er utdannet cand.philol i kulturvitenskap med viderutdanning innen organisasjonspsykologi. Lang erfaring med arbeid innen kommunikasjon, prosjektledelse, konseptutvikling og ulike festivaler.

Jeg ble med i styret fordi jeg NYT har betydd mye for meg personlig. Jeg er takknemlig for å få være med å videreutvikle det gode arbeidet i NYT, slik at vi kan nå ut til enda flere i fremtiden. Jeg vil at NYT med sitt fokus på den positive sexualiteten skal pirre folks nyskjerrighet, være en døråpner og gi inspirasjon til både single og par.

Søk arrangement