Seksuell nytelse i helsefremmende arbeid

Visste du at helseprogrammer som inkluderer seksuell nytelse* gir konsekvent forbedrede holdninger og kunnskap om seksuell helse, partnerkommunikasjon, kondombruk og tryggere seksuell atferd?

Likevel er såkalt risikobasert tilnærming fortsatt dominerende innen helse- og omsorgssektoren, med fokus på negative utfall som seksuelt overførbare sykdommer, uønsket graviditet og seksuell vold.

Innen internasjonal forskning og utvikling foregår det nå en rivende utvikling med forskning og praktisk innføring av en nytelsesbasert tilnærming – og Nyt gjennomfører et pionerprosjekt i Norge!

Nyt stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse har fått støtte av Helsedirektoratet til å oversette og teste ut SEXUAL PLEASURE The forgotten link in sexual and reproductive rights Training toolkit. Denne er gitt at av Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing (GAB), se www.gab-shw.org.

Verktøykasse for seksuell nytelse er forskningsbasert og baseres på å se seksuell helse, rettigheter og nytelse i sammenheng. Den består av ti moduler, som hver inneholder en eller flere øvelser. Opplegget er deltager-fokusert. Dette innebærer at læringsmodulene ikke dikterer hvordan ting “burde være”, men tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer. Det er ingen foredrag, men øvelser der deltakerne diskuterer og bidrar vel så mye som kursholderne. Vi har allerede testet noe av opplegget til svært gode tilbakemeldinger.

*Arbeidsdefinisjon av seksuell nytelse (GAB, 2016): «Seksuell nytelse er den fysiske og/eller psykologiske tilfredsstillelsen og gleden som kommer fra individuelle eller delte erotiske opplevelser, inkludert tanker, drømmer og autoerotisme. Selvbestemmelse, samtykke, trygghet, privatliv, selvtillit og evnen til å kommunisere og forhandle seksuelle relasjoner er nøkkelfaktorer for at nytelse kan bidra til seksuell helse og velvære.

Seksuell nytelse bør utøves innenfor en sammenheng med seksuelle rettigheter, særlig rettighetene til likeverd og ikke-diskriminering, autonomi og kroppslig integritet, samt retten til den høyest oppnåelige helsestandarden og ytringsfrihet. Opplevelsene av menneskelig seksuell nytelse er mangfoldig, og seksuelle rettigheter sikrer at nytelse er en positiv opplevelse for alle berørte, og at den ikke oppnås ved å krenke andre menneskers menneskerettigheter og velvære.»

Vil dere implementere en nytelsesbasert tilnærming?

Vi tilbyr veiledning, workshops og presentasjoner for bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Send en e-post til kjersti@nytfestivalen.no så tar vi kontakt for en prat.

Se foredrag fra WHO (verdens helseorganisasjon): Sexual and reproductive health and rights (SRHR) programmes should incorporate sexual pleasure.

Andre ressurser:

Seksualomsorg i kriminalomsorgen, et prosjekt for positiv seksualitet for innsatte og personer i åpen soning.

Ressurser om seksualitet, grenser, porno og seksuelle krenkelser fra Redd Barna.

Om billeddeling fra Politiet: Delbart?

Seksualitet og autisme, fra den danske Socialstyrelsen (offentlig organ).

Seksualitet indenfra, fra Videncenter autisme (dansk)

Snakkmedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep.

Søk arrangement