Slik oppsto Nytfestivalen

Det begynte med en idé om å lage et kveldsseminar om seksualitet, om å lage den arenaen hun selv ønsket seg. Om du jobber med temaet kan du gå på fagseminarer og konferanser, men om du er en interessert “menigmann” må du ty til bøker, og en og annen spalte og artikkel i aviser og magasiner. Men mye av det som skrives, også i faglitteraturen, handler om sykdommer og problemer; #metoo, uønskede graviditeter og seksuell risikoadferd. Og hvor blir det av den positive seksualiteten, denne livskraften som har stor betydning for folks livskvalitet?

Jeg får vel lage et seminar selv da, tenkte Kjersti Helgeland i 2017. Og det ble til en festival, som er mulig fordi så mange mennesker stiller opp, jobber frivillig og brenner for å bringe positiv seksuaølitet ut til folket. Hør initiativtager og festivalsjef Kjersti Helgeland fortelle selv (trykk på bildet):

Søk arrangement