– Jeg forlot Nytfestivalen på søndagen mer skamløs enn da jeg inntok den på fredagen

Tittelen er sitat fra en av deltagerne. Takk til alle dere som tok dere tid til å svare på evalueringen! Totalt over 130 svar gir oss veldig nyttig informasjon når vi skal planlegge videre, for det blir Nytfestival i 2020 også! Sett av helgen 6.-8. november.

Aldersfordeling publikum

Hvem var publikum?

Festivalen tiltrakk seg hele aldersspennet fra elever i videregående skole til pensjonister. Ca. 70 % av publikum var kvinner, men alle kjønn og legninger var representert. Mange som jobber med seksualitet på et eller annet vis opplever festivalen både som en arena for faglig påfyll, og for å møte kollegaer.

Hva fikk de ut av å delta på festivalen?

Stemningen på festivalen var svært bra, dette ble også presisert av mange av bidragsyterne. Publikum var positive og begeistret, og flere kom og takket oss for å ha tatt initiativ til festivalen. Mange nevnte også festivalen som en god arena for å gjøre nye bekjentskaper og ha gode samtaler om seksualitet. Med tanke på at publikum i snitt har høyere bevissthet og kunnskap om seksualitet er vi svært fornøyde med evalueringen, der 1 = ikke i det hele tatt og 5 = i stor grad.

Andre tilbakemeldinger

De temaene folk er aller mest interessert i er lyst nytelse og god sex, intimitet og relasjon, kommunikasjon og ulik seksuell praksis som tantra og BDSM. Ellers spriker interesser og ønsker ganske mye, noe som bekrefter verdien av festivalens brede program. Vi fikk selvfølgelig også tilbakemeldinger på noen ting vi kan gjøre annerledes eller bedre, samt forslag og ønsker mht. tema og foredragsholdere. Ting vi vil ta tak i for neste festival:

  • Enda bedre og tydeligere arrangementstekster som også sier om det er nybegynnernivå eller mer avansert og hvem som er målgruppen.
  • Enda mer om hvordan få et bedre sexliv, praktisk kunnskap.
  • Mer av menn og for menn, med positiv vinkling på mannens seksualitet.
  • Noe mer tid til mingling og møter mellom festivaldeltagerne.

Sitater fra deltagerne

En stor takk til dere som satte ord på hva dere fikk ut av Nytfestivalen. Når vi skal søke støtte og nå ut til nye grupper er slike støttende utsagn viktige!

«Den faglige dybden i Nytfestivalen er stor. Der er mye kompetanse å lære fra, og mye spennende å få med seg. Denne festivalen er noe helsepersonell, og fagpersoner innenfor alle menneskerelaterte fagfelt burde få med seg.»
Malene, masterstudent i utviklingspsykologi

«Fantastisk med en festival som har fullt fokus på positiv seksualitet og nytelse!! Veldig inspirerende! Ja, takk mere!»
Helene Trengereid, helsesykepleier

«Nytfestivalen utfordrer alt det du trodde du visste om sex, og ikke minst om hva sex og seksualitet faktisk er, og plasserer deg og dine opplevelser, preferanser, erfaringer og grenser i sentrum for hva som er viktig og “riktig” seksualitet. Samtidig med forståelsen av at dette også gjelder for de andre du har seksuelle relasjoner med.»
Kvinnelig student (26)

«Denne festivalen har gitt meg så utrolig mye, både kunnskap om seksualitetens mangfold, tanker om min egen seksualitet, og tanker om hvordan seksualitet og samfunnet står i relasjon til hverandre. Jeg har ledd, lyttet, diskutert og til og med grått litt. Det har vært en fantastisk givende festival som passer for alle, virkelig alle. Det er på tide at vi setter disse ulike aspektene ved seksualitet på tapetet, blir litt mer åpne og tørr å diskutere seksualitet mer offentlig.»

«Jeg forlot festivalen på søndagen mer skamløs enn da jeg inntok den på fredagen og jeg gråt noen tårer da denne flotte og viktige helgen var over. Seksualiteten vår er både sårbar og unik og den må forvaltes på en god og sunn måte. NYTfestivalen bidrar til det med kunnskap, inspirasjon og åpenhet.»
Mimmi Monell, 31 år gammel kvinne

Evaluering fra bidragsyterne

Generelt var tilbakemeldingene fra bidragsyterne svært gode, de opplevde Nytfestivalen som en veldig positiv arena med god stemning, og de aller fleste som svarte var interessert i å være med neste år. Flere fremhevet også festivalen som en møteplass for å treffe kollegaer, gjøre nye bekjentskaper og få idéer.

Uten alle dere fagfolk, aktivister og entusiaster som stiller opp hadde det ikke blitt noen festival!

Søk arrangement