Evalering av Nytfestivalen

Rett etter festivalen sendte vi ut en avaluering til alle bidragsyterne til festivalen, og til festivaldeltagere som hadde takket ja til å motta e-post fra festivalen. Det er fortsatt mulig å gi tilbakemelding her.

Hvem kom på festivalen?
Festivalen tiltrakk seg hele alderspennet fra elever i videregående skole til pensjonister, men hoveddelen var et voksent publikum på 30-50 år. Ca. 60 % av publikum var kvinner, men alle kjønn og legninger var reprensentert. Mange faggrupper var representert; som sexologer, lærere og helsepersonell, det kom også folk fra ulike miljøer som BDSM og tantra, ellers et svært blandet publikum – men vi kan nok si hakket mer bevisste når det gjelder seksualitet enn generelt i befolkningen.

Hva fikk publikum ut av det?
Nytfestivalen hadde satt mål av seg til å bidra til økt kunnskap, inspirasjon og å utfordre holdninger og tankemønstre. I følge svarene klarte vi det! 1=ikke i det hele tatt, 5=i stor grad.

Vi spurte også om det var noe annet de fikk ut av å være med, og flere nevnte da det å møte kollegaer/kjente, og nye bekjentskaper ble gjort – og telefonnummer utvekslet 😀

“Initiativet til festival var fantastisk. Prisen var behagelig lav. Stemningen var trygg og inkluderende. Debattene vasr spennende.”

Interessante temaer og ønsker
Vi spurte hvilke temaer som var mest relevante og interessante. På topp var “lyst, nytelse og god sex”, tett fulgt av “ulik seksuell praksis som tantra og BDSM” og “intimitet og relasjon”, fulgt av kvinners og menns seksualitet. Så er det et hopp ned til barn, unge og eldres seksualitet, seksuelle problemer, kropp og nakenhet og seksualitet og religion/etikk/kultur mv.

Av forslag og ønsker for neste år var: polyamori, leketøy, swinging, mer om menns seksualitet, tantra DBSM, kjønnsmangfold og ikke-heteronormativ sex. Alt i alt gir det en god pekepinn om veien videre!

Oppmerksomhet i pressen
Som en ny festival var det en utfordring å få oppmerksomhet i media, men det ballet jo på seg når det nærmet seg, og vi er svært fornøyde med 3 lengre radiointervjuer/podcaster, 2 opptredener i TV2, intervju i Norgesglasset (radio P1) og Østlandssendingen, stort oppslag i Aftenposten, artikkel i Cupido, Amtstidene samt noen nettartikler! Lenker til presseoppslagene finner du her.

Evaluering fra bidragsytere
Nytfestivalen ble skapt av nærmere 70 ildsjeler, og vi ville jo gjerne høre hvordan de hadde opplevd å være med, hvordan fungerte kommunikasjon, organisering og gjennomføring. Kort oppsummert kan vi si at de fleste var veldig fornøyde, 84 % ønsker å være med neste år! Det er så klart forbedringspotensiale, og vi tar med alle tilbekemeldinger.

“I det store og det hele er det stemningen på Nytfestivalen som berører meg mest; en følelse av inkludering og åpenhet, en letthet og varme; som en grunntone i alle som var der. Tatt i betraktning det store mangfoldet av mennesker tilstede, gir dette inspirasjon og håp for vår evne til nærhet, medmenneskelighet og respekt.”

“Nytfestivalen var et fyrverkeri av sexpositivitet, engasjerte og kunnskapsrike mennesker og spennende tema. Jeg er fornøyd med helgen, og gleder meg allerede til neste år.”

“Ved å fokusere på det positive i seksualitet blir det større bevissthet om hva det er, og vi kan alle velge å gjøre mer av det gode. I stedet for å fokusere på konflikt og overgrep. Mange lurer på om de er normale, og det positive fokuset åpner opp for bedre selvbilde. Tryggere og gladere i oss selv har vi mer overskudd for andre, og har dermed bedre relasjoner med alle vi møter i livene våre.”

Søk arrangement