For pressen

Retningslinjer for pressen

Nyt stiftelses formål er å fremme positiv seksualitet og seksuell nytelse, som viktige faktorer for god seksuell helse, god livskvalitet og sosial bærekraft, samt å bekjempe skam, tabu, utenforskap og ukunnskap.

Vi vil gjerne samarbeide med media som deler vår intensjon. Det er også viktig for oss å sikre at våre bidragsytere, publikum og frivillige blir behandlet med respekt og har kontroll over hva som formidles. Dessverre har vi noen negative erfaringer, og derfor har vi laget noen retningslinjer for reportasjer om/fra våre arrangementer:

  • sitatsjekk er en selvfølge
  • reportasje fra foredrag og panelsamtaler skal foregå i dialog med foredragsholder/panel
  • ingen bilder der publikum kan identifiseres uten samtykke
  • reportasje fra workshops kun etter forhåndsavtale med workshopsholder
  • Ingress og overskrift laget som klikkagn og tatt ut av sin sammenheng er ikke greit. Dette må kommuniseres til desk/redaktør.

Enkelte arrangementerkan ha spesielle restriksjoner, der for eksempel enkelte paneldeltagere er anonyme. Det vil i så fall orienteres om dette i starten av arrangementet.

Ta kontakt med festivalesjef Kjersti Helgeland ved spørsmål!

kjersti(a)nytfestivalen.no, mobil 91548371

Ønsker dere presseakkreditering for Nytfestivalen?

    Søk arrangement