Nå kan du foreslå programposter til Nytfestivalen 2020! - Nytfestivalen

Nå kan du foreslå programposter til Nytfestivalen 2020!

[English below]
Har du lyst til å holde foredrag eller workshop, organisere en panelsamtale, vise en film eller forestilling på Nytfestivalen 6.-8. november på Litteraturhuset i Oslo? Eller har du bare en utrolig god idé du vil spille inn?

Nå kan du spille inn dine forslag til festivalteamet innen 26. april: Lenke til skjema på norsk.

Forslaget tas med i planleggingsprosessen, og du vil bli kontaktet innen utgangen av april. I tilfelle en langvarig koronaeffekt vil vi planlegge for alternativ gjennomføring.

Vi har i år plukket ut tre områder vi ønsker særlig fokus på med en positiv vinkling, dvs. vi setter ekstra pris på forslag innenfor disse temaene:
– Nytelse og god sex, en praktisk tilnærming
– Menns seksualitet
– Eldres seksualitet

Men forslag innen alle temaer er velkomne! Spørsmål? Send e-post til post@nytfestivalen.no.

Do you want to give a talk, host a workshop, organise a panel discussion, give a performance or show a film at Nytfestivalen November 6th-8th at the House of Litterature in Oslo? Or do you just have a super idea you wan to share with us?

Now is the time to submit your proposal to the festival team, before April 26th: Link to English form..

Your proposal will be included in the planning process and you will be contacted before the end of April. In the event of a long-term corona effect, we will plan for alternative implementation.

This year, we have selected three areas that we want to focus on with a positive angle, and we warmly appreciate suggestions related to these topics:
– Pleasure and good sex, a practical approach
– Men’s sexuality
– Elderly people’s sexuality

But all sex-positive suggestions are welcome! Questions? Mail to post@nytfestivalen.no.