Ja, vi er interessert i seksualitet!

Publikum i Wergelandssalen med frivillig Andy Bennett, festivalsjef Kjersti Helgeland og medarrangør Marianne Støle-Nilsen i forgrunnen

«For en fantastisk festival! Jeg har lært så mye! Blitt varm om hjertet, forundret og provosert. Kjersti Helgeland har skapt et sted for kunnskap, tenkning, følelser og nye erfaringer i mangfoldet vårt.» Marie-Anne Ramuz Evensen, foredragsholder og deltager.

Over 300 personer fant veien til Litteraturhuset i Oslo i helgen for å få med seg ett eller flere av de 50 ulike arrangementene på Nytfestivalen – nasjonal festival for positiv seksualitet.

Hvorfor må vi snakke om seksualitet og nytelse? Fra venstre Tore Aasheim, redaktør i Cupido, Marianne Støle-Nilsen, seniorrådgiver Sex og politikk, Esben Esther Pirelli Benestad, professor UiA, Elsa Almås, professor UiA, Kjersti Helgeland, festivalsjef. Foto: Marco Zimberlin/Nytfestivalen

Seksualitet og religion, barns seksualitet, lyst, nytelse og orgasmer, seksualitet i alderdommen, tantra og BDSM, kroppspositivisme, kosing og mye, mye mer sto på programmet – det var nytelse for enhver smak!

– Det har vært en fantastisk respons fra både publikum og foredragsholdere. Det er helt tydelig at vi traff et behov, sier initiativtager og festivalsjef Kjersti Helgeland. Festivalens røde tråd var positiv seksualitet.

– Å synliggjøre og snakke om de negative sidene som trakassering, kjønnssykdommer og dårlig kroppsbilde er viktig, men for å forebygge må vi også lære om det positive. Å kjenne sin egen seksualitet og kropp, hvordan skape nytelse for seg selv og en partner, kunne snakke om seksualitet, sine ønsker og grenser er grunnleggende for god seksuell helse!

Helgeland sitt firma Sustainable Passions var ansvarlig for festivalen, i samarbeid med Sex og Politikk og Cupido. I tillegg var det mange frivillige som bidro både med planlegging og gjennomføring. Over 60 fagpersoner holdt presentasjoner, kurs og deltok i panelsamtaler.

Ved at så mange organisasjoner og aktører går sammen får vi satt positiv seksualitet på den offentlige dagsorden på en helt annen måte enn hver for oss. Vi ønsker å bidra til et systemskifte, til å normalisere seksualitet og kropp, normalisere å snakke om det, på godt og vondt – og ikke minst løfte temaet høyere på den politiske dagsorden.

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), åpnet festivalen. Av sexpositive tiltak i Oslo kommune trakk hun blant annet fram at byrådet akkurat hadde bevilget midler til helsestasjon for ungdom, slik at også de under 16 år kan få gratis prevensjon. De jobber også for øyeblikket med å fornye sin plan for seksuell og reproduktiv helse.

Byåd Tone Tellevik Dahl åpnet festivalen. Foto: Marco Zimberlin/Nytfestivalen

– Jeg er usikker på om byråkratene kommer til å foreslå like spenstige titler på overskriftene og tiltakene som noen av innslagene dere har på programmet her – men hvis de foreslår at et av kapitlene skal hete “Orgasmens mixepult” – så skal jeg si ja til det, lovte byrådet til munter latter fra salen.

– Jeg sier dette med både humor og alvor. Fordi det er så utrolig viktig med åpenhet, respekt for mangfold og positive holdninger til seksualitet i befolkningen – fordi det igjen fremmer seksuell, psykisk og fysisk helse, uttalte Tone Tellevik Dahl, som uttrykte at hun håpte at NYT-festivalen var kommet for å bli – for å være med til å bidra til en enda mer åpen, inkluderende og mangfoldig hovedstad.

Selv om fokus var på positiv seksualitet var det flere utfordringer som ble veldig synlige på festivalen. Mange har opplevd at det er en høy terskel for å snakke om seksualitet i helsevesenet, og at helsepersonell kvier seg for å ta det opp.
– Seksuell helse burde være en del av ADL-kartleggingen (Activities of daily living) vi gjør i hjemmesykepleien, i dag er dette temaet fraværende, kom det i kommentar fra salen.
Christer Bergene fra Quintet AS, ett av to firma i Norge som leverer seksualtekniske hjelpemidler gjennom refusjonsordning fra NAV, kunne fortelle at mange pasienter ringer dem for å vite hvordan de kan få hjelp – fordi legen deres ikke er kjent med ordningen. – Og hvorfor er ikke sexologer omfattet av helsevesenets refusjonsordninger?

Sex og politikk og Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) satte et annet aktuelt tema på agendaen: Hvordan kan seksualitetsundervisningen i skolen bli mer sexpositiv? Utdanningsdirektoratet jobber i disse dager med en fagfornyelse, der læreplaner skal oppdateres – også mht. seksualitet.

– Selvfølgelig har seksualitetsundervisningen i skolen et forebyggende formål, men vi kan ikke forebygge ved å bare snakke om det negative. Seksualitetsundervisningen må være helhetlig og ha et positivt fokus. Når du vet hva som er bra og kan snakke om det uten skam, gjenkjenner man også lettere det som ikke er bra og tør si fra, sier Marianne Støle-Nilsen, seniorrådgiver ved Sex og Politikk.

Full sal! I forgrunnen fra venstre: frivillig Andy Bennett, festivalsjef Kjersti Helgeland og medarrangør Marianne Støle-Nilsen. Foto: Marco Zimberlin/Nytfestivalen

Nå vil teamet bak festivalen invitere alle som deltok til en evaluering, og så må vi se på veien videre. – Denne festivalen burde dra på norgesturne, var en av de spontane kommentarene. Ideene er mange, og en videreføring er alt på plass; det vil bli jevnlige Nytcaféer i Oslo hele vårhalvåret!

Søk arrangement