Polyforhold og ulik lyst

en kvinne og to menn i en seng

Velkommen til foredraget og samtalen Polyamori – vår sanne natur? og foredraget Hvordan takle ulik lyst?
Det er mange måter å leve og være sammen i romantiske og seksuelle relasjoner på. Å tenke at man skal finne én person som man er seksuelt samstemt med hele livet er ganske utopisk! Her kan du lære om ulike tilnærminger til robuste relasjoner.

Polyamori – vår sanne natur?

Vi er veldig vante til å tenke at romantiske og seksuelle forhold er mellom to mennesker, men det finnes flere ulike relasjonsformer å velge mellom. Her vil du lære mer om polyamori, det å være i flere romantiske forhold samtidig med alles samtykke.

Hva innebærer det å være en polyfamilie? Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke reaksjoner kan en møte fra familie og samfunn? Hør om utfordringer og gleder, felles kalendere, sjalusi og medlykkefølelse. Radikal ærlighet, evnen til samarbeid og det å ønske hverandre det beste, prosessere opplevelser og støtte hverandre gjennom livet. Innledende foredrag ved Aud Jektvik, etterfulgt av samtale med Liselotte Krosvik. Det åpnes for spørsmål fra publikum.

Hvordan takle ulik lyst?

Ulik sexlyst i en relasjon trenger ikke nødvendigvis være et problem, men det krever ofte at man snakker sammen på riktig måte. Å føle deg utilstrekkelig fordi du ikke har lyst på sex like ofte som partneren din, eller å føle at du ikke blir begjært fordi partner sjeldnere ønsker sex med deg, tærer på forholdet. Mange kan få tanker om at vi ikke passer sammen likevel. 

Å ha sex når du ikke har lyst kan på sikt gi negative assosiasjoner til sex, og redusere lysten ytterligere. De partnerne som naturlig føler at de kan si nei til sex når de ikke har lyst, har gjerne mer sex over tid, nettopp fordi sex handler om lyst og nytelse, ikke plikt eller frykt for konflikt og utroskap. 

Hvordan tar du initiativ til sex med partner? Hva sier du “ja” eller “nei” til når du ser for deg sex med partner? Vi vil i dette foredraget se på måter du og din partner kan øke nytelsen i parforholdet gjennom å snakke om hva dere har lyst på! Husk at “kommunikasjon er lubrikasjon”.

Arrangementsdetaljer
Atle Austad, psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi
Psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi
Elisabeth Tverrli, psykolog og sexolog
Psykolog og sexolog
Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST)
Aud Jektvik
Sosionom og sexologistudent
Snakk om seksualitet
ordinær
169
student/honnør
Free
Arrangementsdetaljer