Atle Austad

Spesialist i klinisk psykologi og klinisk sexologi, Institutt for klinisk sexologi og terapi

Atle Austad er psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi. Han har siden han ble psykolog i 1995 jobbet med seksualitet, og en sentral del av hans praksis har i alle år vært rettet mot terapi med seksuell overgrepsproblematikk.
Han har som psykolog spesialitet innen intensiv terapi, med fordypning i karakteranalyse. Atle er aktuell med boka Slipp meg fri, skrevet sammen med Angelica Kjos. Boka handler om Angelicas terapiprosess gjennom syv år med sin psykolog Atle Austad, og veien fra en barndom med vold og seksuelle overgrep, til å bli en sterk og modig kvinne.

Talks