Aud Jektvik

sosionom,

Aud Jektvik har arbeidet med mangfold i seksualitet og kjønn i mange år, er aktiv politiker og sosionom med videreutdanning i sexologi og funksjonshemming. Jektvik har holdt mange foredrag om seksualitet og kjønn, deriblant om BDSM, og snakker både ut fra forskningsbasert kunnskap og egen erfaring.

Talks