Aud Jektvik

sosionom,

Aud Jektvik har arbeidet med mangfold i seksualitet og kjønn i mange år, og er politiker og sosionom med videreutdanning i sexologi og funksjonshemminge. Jektvik har hatt mange foredrag om seksualitet og kjønn, deriblant om BDSM, og snakker både ut fra forskningsbasert kunnskap og egen erfaring.

Talks