Aud Jektvik

sosionom,

Aud Jektvik har arbeidet med mangfold i seksualitet og kjønn i mange år og er sosionom og politiker. Hun studerer nå Videreutdanning i sexologi og funksjonshemming. Jektvik har hatt mange foredrag om seksualitet og kjønn, deriblant om BDSM, og snakker både ut fra forskningsbasert kunnskap og egen erfaring.

Talks