Ungdom, skole og seksualitet

tre ungdom som snakker sammen

Velkommen til foredraget Hva innebærer en god seksualitetsundervisning? og panelsamtalene Helhetlig seksualitetsundervisning i lærerutdanningen og Hva ønsker og trenger ungdom fra foreldre og lærere? Ungdomstiden preges av stor seksuell, kroppslig og følelsesmessig utvikling. Vi vet at skolens seksualitetsundervisning er viktig for at barn og unge skal kunne navigere denne tiden best mulig og leve gode liv. Men hvordan ser en god seksualitetsundervisning i skolen ut? Hva gjøres for at den skal bli så bra som mulig for alle elever i hele landet? Og hva ønsker egentlig ungdom fra oss som voksne, både i og utenfor skolen? Dette arrangementet er aktuelt for alle som jobber i skolen, har ungdom i huset eller på arbeidsplassen sin, og for alle som er nysgjerrig på seksualitetsundervisningen i skolen og ungdoms behov. 

Hva innebærer en god seksualitetsundervisning?

God seksualitetsundervisning i skolen er svaret på hvordan barn og unge kan få et godt forhold til sin egen kropp og intimitet, og ha gode seksuelle og romantiske relasjoner når de er klare for det. Men dessverre får lærere og lærerstudenter sjelden den kompetansen de trenger til denne undervisningen. Marianne Støle-Nilsen skriver en lærebok om temaet og vil gi en kort innføring i hva som er viktig for å få til en god, helhetlig seksualitetsundervisning i skolen. 

Helhetlig seksualitetsundervisning i lærerutdanningen

Vi har lenge visst at seksualitetsundervisningen i skolen varierer for mye, men hva gjøres egentlig for å styrke lærere og lærerstudenter til å gi god seksualitetsundervisning? I 2020 startet prosjektet Helhetlig seksualitetsundervisning på timeplanen i lærerutdanningene opp. Redd Barna er søkerorganisasjon og Helsedirektoratet har finansiert prosjektet. Hva er bakgrunnen for prosjektet og hva er erfaringene så langt? 

Panelsamtale med Marianne Støle-Nilsen, Kaja Hegg og flere.

Hva ønsker og trenger ungdom fra foreldre og lærere?

Hvilken kunnskap og hjelp trenger og ønsker ungdom fra foreldre og lærere når det gjelder seksualitet, kropp og kjønn? Mange foreldre synes det er vanskelig å vite når det er riktig å starte med samtaler om disse temaene med sine barn, og hvor går egentlig grensen for hva man kan snakke om? Det samme gjelder for lærere og andre voksne som jobber med barn og unge. Hvordan skal voksne møte barn og unge på en god måte? Panelsamtalen vil utforske disse temaene, og er aktuell for alle voksne som enten jobber med barn og unge, eller har barn selv.

Photo by Alexis Brown on Unsplash

Arrangementsdetaljer
 • Startdato
  november 13, 2021 14:00
 • sluttdato
  november 13, 2021 15:30
 • Status
  Avsluttet
Kaja Hegg
Rådgiver for barns rettigheter i Norge, arbeider for å styrke seksualitetsundervisningen i skolen
Redd Barna
Marianne Støle-Nilsen
Lektor, statsviter, prosjektleder
Marianne Støle-Nilsen
ordinær
169
student/honnør
119
Arrangementsdetaljer
 • Startdato
  november 13, 2021 14:00
 • sluttdato
  november 13, 2021 15:30
 • Status
  Avsluttet