Kaja Hegg

Kaja Hegg

Utdannet Cand. Polit. Erfaring med å jobbe med barns rettigheter, og særlig med barns rett til å bli hørt og ha innflytelse i saker som angår dem. Er pådriver for at alle barn skal få helhetlig seksualitetsundervisning i skolen og kunnskap om egne rettigheter.

Om foredragsholder
  • organisasjon
    Redd Barna
  • tittel
    Rådgiver for barns rettigheter i Norge, arbeider for å styrke seksualitetsundervisningen i skolen