Yvonne Dolonen

sexolog Yvonne Dolonen

Sunnaas er et rehabiliteringssykehus for mennesker med alvorlig skade eller sykdom, og der har Yvonne Dolonen jobbet som erfaringskonsulent siden 2005. For å bli ansatt som erfaringskonsulent må du ha en skade selv, slik at du ut fra egen erfaring kan støtte og motivere pasienter. Yvonne fikk en skade i 1994, og har siden da vært rullestolbruker. I jobben som erfaringskonsulent snakket hun med mange om seksualitet, både pasientenes og sin egen. Etter hvert ble hun sulten på fagkunnskap.

I 2015 begynte hun på videreutdanning i sexologi, og det er en av hennes beste avgjørelser i livet. Fra 2019 har hun også jobbet som sexolog på Sunnaas. Via eget foretak «Sexolog Dolonen», tilbyr hun foredrag for interesserte. Hun er spesielt etterspurt av foreninger med medlemmer som har synlige og usynlige funksjonsnedsettelser. På grunn av sin egen situasjon tillater hun seg å være mer direkte, eller frekkere om du vil, og hun har gode erfaringer med dette.

Om foredragsholder