Torstein Schiøtz Worren

Torstein Schøitz Worren

Torstein er lærer og veileder i livsutviklingstemaer, relasjonsutvikling og individuell oppvåkning. Han har lang erfaring med personlig transformasjon og en særlig evne til verbal formidling av alt vi har til felles i vår menneskelighet og hvordan alle fenomener har dypere dimensjoner vi kan lære av. Dette formidles gjennom en forankring i trygghet og kjærlighet til livet.

Han har gått dypt i meditasjon, yoga, tantra og psykologi, og deler nå av sin egen erfaring og innsikt både i individuelle prosesser og i par- og mellommenneskelige relasjoner, med et hjerte for mannstematikk/maskulinitet og ærlighet i den man egentlig er. Han er samfunnsviter i bunn og jobber ved siden av eget arbeid som lærer for sårbare elever i skolen.

Om foredragsholder