Thore Langfeldt

Thore Langfeldt

Thore Langfeldt er en av nestorene i det sexologiske miljøet i Norge, med nærmere 50 års fartstid som forsker, psykolog og sexolog.

“Langfeldt har hele tiden i sin forskning og undervisning, gjennom skriftlige arbeider og terapi, formidlet et humanistisk og positivt menneskesyn, han har vært nytenkenede og uredd. Ved å utfordre etablerte tenkesett har han på en unik måte bidratt med ny kunnskap som har hatt stor betydning for profesjonell virksomhet og for enkeltindivider.”
Fra forordet til boka Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner av Stéphane Vildalen.

Langfeldt er blant annet kjent for sitt arbeide med barns seksuelle utvikling og har undervist ved flere universiteter i inn- og utland. Han har blant annet skrevet bøkene: Barns seksualitet, Sexologi og Erotikk og fundamentalisme: fra Mesopotamia til kvinnefronten og Seksualitetens gleder og sorger – identitet og uttrykksformer. Han har utviklet en terapeutisk tilnærmelse for behandling av personer som har begått seksuelle overgrep.

Thore Langfeldt ble i 2011 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin “innsats for norsk psykologi, sexologi og terapi”.

Om foredragsholder
  • organisasjon
    Institutt for klinisk sexologi og terapi
  • tittel
    spesialist i klinisk psykologi og i klinisk sexologi