Siri Espe

Siri Espe

Siri Espe er utdannet sykepleier og har en master i funksjonshemming og samfunn. Som rådgiver og prosjektleder innen helse i Unge funksjonshemmede har hun ansvar for to prosjekter innen seksuell helse, “Sex som funker” og “Hva skal jeg si?”. Gjennom prosjektene jobber hun for å spre kunnskap om seksuell helse og funksjonsnedsettelse, spesielt blant helsepersonell, slik at ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom får ivaretatt sine rettigheter og behov når det gjelder det å snakke om og få kunnskap om alle aspekter ved det å ha en seksuell helse.

Om foredragsholder