Sidsel Schaller

Stipendiat, Universitetet i Oslo

Spesialist i klinisk psykologi, spesialist i klinisk sexologi, lærer, læreanalytiker og veileder ved Norsk Karakteranalytiker, 20 års klinisk erfaring med seksualitet og psykisk helse. For tiden stipendiat ved UiO, forsker på eldre voksnes seksuelle helse.

Talks