Robert Steen

Byråd Robert Steen

Robert Steen har det overordnede politiske ansvaret for helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.

Om foredragsholder
  • organisasjon
    Oslo kommune
  • tittel
    byråd for helse, eldre og innbyggertjenester