Robert Steen

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune

Robert Steen (A) har siden 2015 vært Oslos byråd for finans, og ble ny byråd for helse, eldre og innbyggertjenester etter årets valg.

Talks