Ole Martin Moen

forsker i filosofi, Universitetet i Oslo

Ole Martin Moen, PhD, er forsker i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han arbeider med etikk og er leder for forskningsprosjektet «Hva bør ikke kunne kjøpes og selges?», som er finansiert av Norges forskningsråd. Han har skrevet etikkartikler om hvordan vi kan tenke klarere og ryddigere om kontroversielle emner som sexarbeid og pedofili. Moen har i perioder vært tilknyttet Berkeley og Oxford. Sammen med to andre lærere har han etablert Humanistskolen, en ungdomsskole i Oslo som vektlegger filosofi og kritisk tenkning.

Talks