Nooshin Zaery

Nooshin Zaery

Nooshin Zaery røtter fra Iran. Har lang erfaring fra frivillig arbeid i organisasjoner som fokuserer på integrering, inkludering og kvinners rettigheter, og jeg er svært samfunnsengasjert. Nooshin sitter med mye nyttig flerkulturell kompetanse og snakker 5 språk. Hun er sertifisert ICDP, sitter i styret i Vi (Vestland Innvandrerråd), holder kurs om “Vold I nære relasjoner” og om “Empowerment”. Hun har startet også et arena om “Sex og Islam ” i Bergen moskeen hvor det skal være mulighet for å kunne snakke om sex . Mulighet for unge muslimer.

Om foredragsholder
  • tittel
    Samfunnsdebattant