Nils Leyell Finstad

Nils Leyell Finstad

Nils Leyell Finstad har bred erfaring fra Justisdepartementet, politiet, kriminalomsorgen, fengselsleder i Moss fengsel, Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og nå Oslo fengsel.

Finstad uttaler følgende: Seksuell helse har vært et glemt tema i kriminalomsorgen. Samtidig vet vi at fysisk og psykisk helse er viktig for rehabilitering, og vår seksuelle helse påvirker begge deler. Vi integrerer nå seksuell helse i vårt arbeid i Oslo fengsel; det skal være et tema på lik linje med temaer som fysisk helse, psykisk helse og relasjoner. Positiv seksualitet er et fint begrep!

Om foredragsholder