Nantje Fischer

Nantje Fischer

Nantje Fischer jobber som Postdoktor i Helsepsykologi ved Universitet i Oslo. Hun har skrevet sin doktorgradsavhandling i 2020 om eldres seksuelle helse.

Om foredragsholder