Margrethe Salvesen Klippenberg

Margrethe Salvesen Klippenberg

Margrethe beskrives av andre som en romslig, mangfoldig og fargerik kvinne som ikke er redd for et liv utenfor boksen. Margrethe er en etablert sexolog som har høstet gode tilbakemeldinger for sin barnebok Regnbueskogens hemmelighet og for sitt banebrytende arbeid i hennes podcastserie sex. Hun er en erfaren foredragsholder og underviser innen et bredt spekter av sexologiske problemstillinger. I noen sammenhenger blir hun omtalt som den spirituelle sexologen på bakgrunn av hennes holistiske tilnærming, men hun har også en solid faglig forankring med både mastergrad i sosialt arbeid og videreutdannelse i seksuelle overgrep, i tillegg til hennes grunnutdannelse som vernepleier. Hun er særlig opptatt av at vi som mennesker i livet alltid vil gå igjennom utfordringer enten av fysisk, psykisk, sosial, åndelig eller seksuell karakter. Vi er bare ulike i måten utfordringene våre kommer til uttrykk, hvilke strategier vi har for å håndtere dem og hvor åpne vi tørr å være overfor andre og ikke minst oss selv. Hun er derfor opptatt av å forstå hvordan vår seksuelle historie påvirker vår seksuelle identitet og hvordan vi uttrykker oss seksuelt gjennom de ulike fasene i livet. I hennes arbeid som sexolog er hun derfor opptatt av å romme hele mennesket uavhengig av hvilke erfaringer som definerer og påvirker oss. Hun engasjerer seg derfor i å personlig støtte andre på reisen i deres seksuelle univers slik at de kan blomstre i tråd med sitt erotiske potensiale og leve det livet som gir glede og mening for akkurat dem.

Om foredragsholder