Margrete Wiede Aasland

Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning, terapeut, pedagog

Har jobbet aktivt med barn og seksualitet siden 1980, da jeg tok barnehagelærerutdanning på Stord. Etterhvert kom også seksuelle overgrep mot barn inn som tema i 1986, hun har jobbet vekselvis med seksualitet og seksuelle overgrep nesten hele siitt yrkesaktive liv. Har har tatt flere utdanninger, både ved Universitetet i Agder: Sexologi og ved Norsk karakteranalytisk institutt: terapi utdanning. Fra 2002-2020 har hun jobbet ved institutt for klinisk sexologi og terapi som terapeut/ spesialist i sexologisk rådgivning.

Om foredragsholder
  • organisasjon
    Institutt for pedagogisk sexologi og terapi/sexologienteret
  • tittel
    Spesialist i sexologisk rådgivning, terapeut, pedagog
  • kategori