Kristina Areskoug Josefsson

Kristina Areskoug Josefsson

Kristina Areskoug Josefsson er professor i folkehelse og rehabilitering ved OsloMet Storbyuniversitet og VID Vitenskapelige høgskole. Areskoug Josefsson er utdannet fysioterapeut med en master i European Perspectives on Social Inclusion og gjennomførte sin doktorgrad i 2013 med avhandlingen Sexual Health in Rheumatoid Arthritis – physiotherapeutic approach. Areskoug Josefsson forsker bland annet på studenters og helseprofesjonelles holdninger til å fremme seksuell helse og er engasjert i OsloMets utdanninger i seksuell helse. Publikasjoner og forskningsartikler finner du her: https://www.oslomet.no/om/ansatt/kristaj/

Om foredragsholder
  • organisasjon
    OsloMet
  • tittel
    professor i folkehelse og rehabilitering