Kjersti Helgeland

Kjersti Helgeland

Kjersti Helgeland er initiativtaker til NYT. Hun brenner for å skape arenaer der vi kan snakke om positiv seksualtet, og på den måten bryte ned skam, tabuer og fordommer – og gi rom for mer nytelse og bedre livskvalitet. Gjennom sitt firma Sustainable Passions utforsker hun ulike tiltak for å bidra til et mer sexpositiv samfunn. Hun arrangerer workshops og holder foredrag om seksualitet. Gjennom Den kulturelle skolesekken holder hun foredrag om seksualitetens kulturhistorie for elever i videregående skole. Hun jobber også som konsulent for prosjektet Seksualomsorg i kriminalomsorgen.

Kjersti har en bred bakgrunn, med bl.a. praktisk-pedagogisk utdanning, seksuell helse og seksualitetsundervisning og master i strategisk ledelse for bærekraftig utvikling.

Om foredragsholder