Julia Köhler-Olsen

Julia Köhler-Olsen

Julia Köhler-Olsen er jurist med en Phd i rettsvitenskap fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har i flere år publisert og formidlet om barns og unge voksnes menneskerettigheter, herunder barns rett til tros- og livssynsfrihet, rett til liv og optimal utvikling, rett til personlig integritet, rett til utdanning og rett til en tilstrekkelig levestandard.

Om foredragsholder