John Earhart

John Earhart

Født og oppvokst i USA. 72 år. Gift. Homofil. Mange års engasjement i fagforeningsarbeid, både i Fellesforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Politisk aktiv på venstresiden. Utdannet psykiatrisk sykepleier med veiledningskompetanse. Var med på å stifte Den Norske Bamseklubben i 1999. Har vært leder i nesten 20 år. Engasjert i eldre LHBTI+ sine rettigheter. Var med på å stifte Regnbuevenner som består av Regnbuetelefonen og Regnbuebesøk.

Om foredragsholder
  • organisasjon
    Den Norske Bamseklubben
  • tittel
    Pensjonist. Leder i Den Norske Bamseklubben. Medlem i styringsgruppa til Regnbuevenner.