Johan Lothe

Johan Lothe, daglig leder Wayback

Johan Lothe har sonet flere dommer i fengsel. I dag jobber han med tilbakeføring av straffedømte fra soning til et liv uten rus og kriminalitet. Den erfaringen han har fra både egen soning og veien ut i samfunnet bruker han når han bistår andre som skal ta samme valg. I dette arbeidet bruker han mye tid i fengslene i samtaler med innsatte. Ved siden av sitt arbeid brukes han også i ulike råd og utvalg hvor han representerer både innsattes rettigheter og brukererfaringen han har.

Om foredragsholder