Johan Lothe

daglig leder, Wayback Oslo

Jeg har sonet flere dommer i fengsel. I dag jobber jeg med tilbakeføring av straffedømte fra soning til et liv uten rus og kriminalitet. Den erfaringen jeg har fra både egen soning og veien ut i samfunnet bruker jeg når jeg bistår andre som skal ta samme valg. I dette arbeidet bruker jeg mye tid i fengslene i samtaler med innsatte. Ved siden av mitt arbeid brukes jeg også i ulike råd og utvalg hvor jeg representerer både innsattes rettigheter og brukererfaringen jeg har.

Talks