Hilde Langvann

daglig leder, Hjelpekilden

Jeg driver en organisasjon som gir hjelp og støtte til mennesker som har bakgrunn fra strenge religiøse miljøer. Står bak rapportene «Små sko, stor tro» og «Ditt liv, dine rettigheter», og jobber i år med et kunstterapiprosjekt for unge i religiøse bruddprosesser. Seksualitet er et av av områdene som er spesielt vanskelig for mennesker som forlater et religiøst miljø med streng kontroll.

Talks