Helene Flood Aakvaag

Helene Flood Aakvaag

Helene Flood Aakvaag er utdannet psykolog og jobber som forsker og forfatter. Hun skrev doktorgraden sin om skam og skyld etter vold og overgrep, og utga i 2018 en populærvitenskapelig bok om følelsen skam.

Om foredragsholder
  • tittel
    Psykolog, forsker, forfatter