Hans Wiggo Kristiansen

Hans Wiggo Kristiansen

Hans Wiggo Kristiansen er sosialantropolog og har siden slutten av 1990-tallet jobbet med flere forskningsprosjekter om skeives livssituasjon og seksualitet. Han har skrevet doktorgrad basert på eldre homo- og bifile menns livshistorier og gitt ut boka “Masker og motstand. Diskré homoliv i Norge 1920-1970” som blant annet omhandler den begynnende homoorganiseringen i Norge på 1950- og 1960 tallet. Han jobber nå som faggruppeleder og førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Om foredragsholder