G. Hilde Lunde

Gerd Hilde Lunde

Gerd Hilde Lunde er utdannet vernepleier med hovedfag i helsefag fra universitetet i Oslo. I de senere årene har hun arbeidet mye med digital e-læring, og i 2014 – 2016 tok hun flere fag i IKT ved Høgskolen i Østfold. I etterkant av dette var hun prosjektleder for etableringen av en ren digital utdanning; «Seksuell helse og seksualitetsundervisning» VUNDS6100 (10 studiepoeng). Se https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-seksualitetsundervisning. Utdanningen kjøres to ganger i året. Siden høsten 2016 har videreutdanningen hatt inntil 50 studenter per semester.

Fra 2005 har hun ledet en samlingsbasert utdanning i «Sexologi og funksjonshemming» VSEX7100, (15 studiepoeng). Se https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/sexologi-funksjonshemming. Utdanningen kjøres en gang i året.

Nå arbeider hun med syv nye masteremner innen seksuel helse. Se vår blogg for informasjon: https://uni.oslomet.no/seksuellhelse/. Noen emner har oppstart fra januar eller august 2022 og januar og august 2023. Vi arbeider mot å etablere en master i seksuell helse ved OsloMet. Publikasjoner og forskningsartikler kan ses her: https://www.oslomet.no/om/ansatt/hlunde/.

Om foredragsholder
  • organisasjon
    Oslo metropolitan Universitet Storbyuniversitet
  • tittel
    universitetslektor