Erika Sophie Hvass & Line Garborg

Erika Sophie Hvass & Line Garborg

Erika Sophie Hvass har praktisert yoga og meditasjon i 8 år. Hun er en sertifisert yogalærer fra Yoga Alliance (200 timer). Erika sin måte å undervise på er i dyp kontakt med yogaens 8 retninger/sutras (yogaens filosofi). Alle hennes yogatimer handler om å la studentene føle inn i sine egne kropper på hva som føles greit i øyeblikket. Hun oppfordrer også studentene sine til selv-utforsking, sette grenser og praktisere egenkjærlighet.

Line Garborg er en sertifisert tantralærer med utdannelse fra Samma Karuna i Thailand (200 timer) og utdannet som kvinnesirkel fasilitator gjennom Feminine Soul Awakening kurset til Archana Sufiana i Thailand. Hun har praktisert yoga og tantra i flere år. Hun har også deltatt og jobbet på ulike workshoper, seremonier og spirituelle festivaler rundt om i verden. Line’s måte å undervise på er ikke-dogmatisk hvor hun holder et trygt og kjærlig rom for studentene sine. På denne måten kan de føle seg trygge, være seg selv og la følelser og inntrykk komme slik de er i øyeblikket. Hun tar også grenser og grensesetting veldig seriøst og viktigheten til grenser i det daglige liv i alle relasjoner.

Om foredragsholder