Emilie Nancy Eiken

Emilie Nancy Eiken, styremedlem og kontaktperson Skeivt kristent nettverk

Emilie Nancy Eiken var med å stifte organisasjonen Skeivt kristent nettverk i 2019 da hun var 20 år gammel. Hun har bakgrunn fra frimenighet og har gått på kristne privatskoler hele livet.

Skeivt kristent nettverk jobber for at skeive skal føle seg trygge i sin seksualitet og tro. Nå sitter hun i hovedstyret i organisasjonen, jobber på aktivitetsskolen og studerer for å bli lektor.  

Om foredragsholder