Elise Ain & Jan-Magne Torp

Elise Ain og Jan-Mangne Torp

Elise Ain og Jan-Magne Torp er grunnleggere av Tantrisk Alkymi, og har selv praktisert tantra sammen i fem år. De har en variert og lang erfaring fra forskjellige vestlige og østlige mysterietradisjoner så som Acem meditasjon, yoga, tantra, alkymi, O.T.O. og Golden Dawn, og blander vitenskapelig synspunkt med nyere og eldre teknikker. Jan-Magne har praktisert tantra siden 90-tallet, og har arbeidet som coach og åndelig veileder i 15 år. Han jobber til daglig som forretningsutvikler i Norsk Helsenett. Elise Ain har 10 års praksis i meditasjon og yoga, har yogalærerutdanning hos Yogaworks og arbeider som yogalærer, i tillegg til å virke som kunstner.

Om foredragsholder