Ashley Rebecca Bell

Ashley Rebecca Bell

Ashley Rebecca er 25år, har samboer og er bosatt i Oslo. Hun har en mastergrad i psykologi, og utførte et forskningsprosjekt om nedsatt seksuell lyst i sin masteroppgave. Ashley Rebecca har flere jobber og prosjekter gående, men i hovedsak arbeider hun som seminarleder i psykologi og som forskningsassistent. Ashley Rebecca er spesielt opptatt av temaene: feminisme, likestilling, unges psykiske helse, positiv seksualitet.

Om foredragsholder
  • tittel
    Forskningsassistent