Anette Søholt

Anette Søholt

Anette Søholt er NACS-autorisert spesialist i sexologisk rådgivning og helsesykepleier. Hun er ansatt ved Sex og samfunn og har her individuell rådgivning og klinikkarbeid, underviser helsepersonell og ungdom og er foredragsholder.

Om foredragsholder