Amanda Cecilie Dahl

Amanda Cecilie Dahl

Amanda er 24 år og har vært medlem av Ungdomsgruppa til Sex og Samfunn siden oktober 2019. Til vanlig studerer hun sosialt arbeid på VID vitenskapelige høgskole og har før dette tatt et årsstudium i utviklingsstudier på OsloMet. I forbindelse med dette har hun gjort feltarbeid på Sri Lanka om seksualitetsundervisning og unges tilgang på helsetjenester knyttet til SRHR (seksuell og reproduktiv helse). Amanda ønsker å videreutdanne seg til sexolog etter bachelorgraden og har som ønske å jobbe med unge og SRHR.

Om foredragsholder
  • organisasjon
    Ungdomsgruppa, Sex og Samfunn
  • tittel
    medlem i Ungdomsgruppa, Sex og Samfunn