Møljekos

cuddlepuddle

“Cuddle party” er et konsept for å legge til rette for “voksen affeksjon med en ikke-seksuell, trygg atmosfære”. Ganske nytt i Norge. Siden Robert og Pål begynte å invitere til møljekos i Oslo i vinter har alle arrangementer vært utsolgt. 

Hvorfor er det så populært? Hva skjer der? Hvem er det som drar på disse arrangementene? Hvem kan starte cuddle party? Dette og mere til vi vi ta opp i denne samtalen.

Har du spørsmål du vil vi skal ta opp? Send de inn anonymt her: https://forms.gle/P8Ufrf6gLHrsu7Mh7 

Velkommen til en samtale med fasilitatorene Robert Hagala og Pål Bergman. 

Arrangementsdetaljer
Arrangementsdetaljer