Trond Egil Hansen

Medisinsk fagsjef, Bergen kommune

Medisinsk fagsjef i Bergen kommune siden 2015. Før det 30 års erfaring som allmennlege/fastlege. Fortid som sentralt tillitsvalgt i Legeforeningen. Har interessert meg for arbeid med sexologiske problemstillinger på fastlegekontoret som arena. Har savnet kompetente henvisningsinstanser i det offentlige helsevesenet for problemstillinger som krever sexologisk kompetanse ut over fastlegens egen kompetanse.