Tormod Fuglestad

,

Tormod Fuglestad opererer mellom storytelling, monolog og stand-up. Gjennom sine forestillinger tar han opp menneskets kompleksitet og følelsesliv, hvordan språk påvirker og former verden, og hva som driver oss til å gjøre det vi gjør. Seksualitet er dermed noe gjennomgående i hans kunstnerskap, i alle dens avskygninger og konsekvenser. Hvordan behandler vi kjærlighet og hverandre? Hva er kommunikasjon? Og hva er egentlig kjønnsroller?

Talks