Sylvia Høyborg

Sylvia Høyborg, sexolog Oslo fengsel

Sylvia Høyborg har master i sexologi fra Universitetet i Aalborg, dere hun skrev oppgave om innsattes seksuelle helse. Hun er ellers utdannet sosionom, og har videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, voldsrisiko og kognitiv terapi. For tiden tar hun videreutdanning i krise- og katastrofepsykologi. Hun har siden 2009 jobbet som sosialkonsulent i Oslo fengsel.

Om foredragsholder
  • organisasjon
    Oslo fenglsel
  • tittel
    rådgiver