Svein Øverland

Seksjonssjef/psykologspesialist, Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner, St. Olavs hospital

Jeg er spesialist i både barnepsykologi og rettspsykologi, samt har erfaring knyttet til behandling av både offer og overgripere for seksuelle overgrep. Jeg har særlig vært opptatt av pornografiens betydning for risikovurderinger av ny og gjentatt seksuell vold, samt å få seksuell helse inn i grunnutdanning for psykologer.

Talks