Sol Stenslie

Styremedlem, SNU - Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

Sol er styremedlem i SNU og jobber for alle unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Til daglig studerer jeg(Sol) Tverrfaglige Kjønnsstudier med hovedfag i Sosiologi på UIO. Sol er en engasjert person som brenner for formidling, likeverd og et sexpositivt samfunn som rommer mangfoldet.

Talks